پیدایش خطوط دورشوال

زمانی که شرکت‌ها و سازمان تماس‌های همزمان ورودی و خروجی زیادی داشتند، مجبور به استفاده از خطوط تلفن متفاوت شدند. در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ که تماس‌های خروجی و ورودی زیادی در جریان است، شاید به بیش از 20 خط تلفن نیاز باشد. در این صورت، شرکت‌ها باید 30 زوج سیم کابل تلفن از مخابرات دریافت کنند تا هر یک شماره تماس خاص خود را داشته باشد. برای این که مشتریان با خط‌های غیرمشغول در ارتباط باشند، به خط‌های تلفن زیادی نیاز است. استفاده از این روش، صرفه اقتصادی ندارد و از نظر منطقی نیز درست نیست. راهکاری که به خط‌های کمتری نیاز باشد در این موقعیت نیاز می‌شد. از طرف دیگر، استفاده از شماره تلفن‌های مختلف نیز مشکلات خود را دارد.

خط دورشوال چیست؟

در چنین مواقعی، استفاده از خطور دورشوال بهترین راه حل شما خواهد بود. خط دورشوال وظیفه برقراری چند تماس همزمان را به عهده دارد. پس از ثبت نام و برقراری ارتباط با فیبرونت می‌توانید کد تجاری دورشوال خود را تهیه کنید. در نظر داشته باشید که برای برقراری ارتباط با خطوط دورشوال، به مودم خاصی نیاز دارید. برای انتخاب مودم برای کد تجاری دورشوال می‌توانید با پشتیبانی فیبرونت در ارتباط باشید. خطور دورشوال E1 امکان برقراری 30 تماس همزمان را برای شما فراهم می‌کند. خطوط دورشوال همچنین مشکلات خطوط معمولی و آنالوگ شهری را ندارند.